Torre de Can Puig

Termes i condicions

HORARIS

Entrada: A partir de les 17:00h
Sortida: Abans de les 12:00h
Aquests horaris podrien ser flexibles, si les circumstàncies d'allotjament ens permeten prestar els serveis de neteja i recepció en altres horaris, consulteu-nos el cas concret i els informarem.

ADMISSIÓ

Previa a l'arribada de la casa es sol·liciten els DNI's dels hostes per a la seva correcta inscripció en el registre dels Mossos d'Esquadra i l'abonament de la taxa turística.

DANYS I FIANÇA

El client s'encarrega del cost dels possibles danys causats per negligència o mal ús de les instal·lacions y estris, així com dels costos de la seva reposició.
Es demanarà una fiança de 1000€ abans de l'entrada del client, que es tornarà una vegada finalitzada la neteja final.
Es requereix un ús responsable de les instal·lacions per part dels inquilins. Davant evidències de vandalisme o ús imprudent de les mateixes, el propietari es reserva el dret a donar per finalitzat el contracte de lloguer en qualsevol moment, havent els inquilins d'abandonar les instal·lacions immediatament.

PLACES

No es pot superar la capacitat contractada de l'allotjament. En qualsevol cas, mai la capacitat autoritzada.
No està permès l'estada o pernoctació d'altres persones que no són les que han llogat la casa rural, tret d'autorització expresa del propietari.

ANIMALS

S'admeten animals, prèvia sol·licitud del client i autorització del propietari. Al web es pot dirigir a la política de mascotes.

ALTRES

No s'admeten celebracions no consensuades amb la propietat.
Els propietaris de la casa rural no es fan responsables del comportament i/o actuacions dels inquilins.
L'establiment es reserva el dret d'admissió.